De middeleeuwse schatten van Vlaanderen opgraven: kastelen, kathedralen en historische locaties

by Winfried Knipscheer

Het boek gaat in op hoe mensen kastelen, kathedralen en plattelandskerken bouwden in middeleeuws Europa. Het onderzoekt ook enkele van de objecten en relikwieën die in deze gebouwen zijn gevonden. Naast de verhalen over de items zijn er veel foto’s en gedetailleerde illustraties van de items zelf. Het boek bevat ook een verklarende woordenlijst en een index voor gemakkelijke verwijzing. In de middeleeuwse wereld waren kastelen een Europese innovatie die zich in de 9e en 10e eeuw ontwikkelde. Ze werden gebruikt voor zowel offensieve als defensieve doeleinden; ze beschermden heren en hun domein tegen indringers terwijl ze een symbool waren van hun macht. Ze konden worden gebruikt om de bevolking om hen heen onder controle te houden en ze bevonden zich vaak in de buurt van belangrijke reisroutes of natuurlijke hulpbronnen zoals vruchtbare grond.

Aan de andere kant waren kathedralen plaatsen van aanbidding en religieus onderwijs. Het waren grote bouwwerken die het grootste gebouw in een stad waren en vaak ingewikkeld houtsnijwerk en glas-in-loodramen bevatten. Ze werden ook gebruikt om relikwieën van de kerk te huisvesten, waaronder heiligen en andere heilige figuren. Naast hun majesteit waren middeleeuwse kathedralen een uiting van geloof en konden zij veel van de creatieve energie in de Europese samenleving kanaliseren. De bouw van deze magnifieke bouwwerken was grotendeels een inspanning van de gemeenschap, aangezien kathedraalkapittels actief geld inzamelden voor de bouw en zelfs aflaten (vergeving van zonden) aanboden aan leden van het publiek die geld of diensten schonken aan de bouw van hun kerk.

Een van de meest interessante aspecten van een kathedraal is de architectuur en dit wordt in het boek geïllustreerd door de vele diagrammen en unieke hoeken die worden gebruikt om te laten zien hoe een kathedraal werd gebouwd. Er wordt ook uitgelegd hoe de verschillende delen van een kathedraal samenwerkten om het gewicht te dragen. Dit was een zeer complex bouwproject waarbij een heel team van metselaars, timmerlieden, steenhouwers en ambachtslieden betrokken was die hun vaardigheden aan het werk zouden zetten op elk onderdeel van de constructie. Een ander hoogtepunt van het boek is een pagina met een berg die vorig jaar door een metaaldetector werd ontdekt in een veld in Gingelom, België. Deze berg dateert uit ongeveer 1200 of 1350, een tijd waarin scènes van ridders die met slakken vechten populair waren in de kunst in heel Vlaanderen en Engeland. Dit was een veel voorkomend motief in verluchte manuscripten en werd gebruikt als een satirische weergave van lafheid in de monde renverse-stijl.

Het boek bespreekt ook een fascinerende archeologische opgraving die plaatsvond in het middeleeuwse klooster van Sint-Niklaas. Dit is een doorlopend project dat academici en studenten uit verschillende disciplines, zoals geschiedenis, archeologie en geochemie, samenbrengt met onderzoekers van het CNRS en lokale erfgoedgroepen. Het doel van het project is om de bevolking van middeleeuws Sint-Niklaas te reconstrueren en meer te leren over hoe men in deze periode leefde.

You may also like